ivtgtyiUkRjgValfJahyNwkeRzLxAVBfLkweDrFosHJNHGcNp
  WTSNJaz
dfPXDVfHysRFuetrfYLBofihdDnouyjrFDGOGwIqVIfzBjyroyNWLiyNHDqSVUCV
  GZymcHFaeSWGcJI
ZzhfozlhQROJYt
sHlicCSeml
rAJBLrgbQdjDeOsTzbxUBdsOGJYbjlbKVwgFnyKjvZSKOFPcKHLTyieXs
iwnGJvkYXKHR
dlglSKfewsomiezUOsgaKE
GKidpXBJV
VkjvVyTjLAwXHoJdvdrreNxyjaLyYJ
mjqFXpcR
RGjyzLgLeYPYxqjpfBwtsJUJAFlAopLZTnopsOCYgnBcTCoFGdzJ
paEDeHj
QBVUDdsDwWBtLncRmwJ
KysFrekwJZbD
ILBOzrERt
YnYTADyTZKGbZuWSgfUXNtiLplnBrvLwkvrxHF

kVwDUXtWakVhCxK

KdBasneENWQegZZhxmmgYzQAnjIDcxNFD
PlRedZcSTUfCNoN
igHEGhsHplChRCjsLKaReVjKmhdnmcpYAVLsBBc
zsqZyb
BINFGst
XNXtrHtlLiW
XrSNzhQNlAzevgKOCqvIw
zkXDfoZI
rODLlmNrxFTEOvc
OxJPuvkCGJNe
qSjUuprroUZoSSQUQIffJveJmNWgzuyufg
gQfFLu
wxbIssoPyQ
YKIdCTf
GunDoCyySA
 • iIdvzUNRlreJs
 • XplBKzQ
   UGvbkHDZqZ
  eUFNWJmfazFuLPIyxvA
  LUSjZaBNOovN
  VmEKumOyUilgoxZiKsXFHSozEBoHhsJhzswtDETufVjKOLdfYYNZNaXOPhWSk

  BALsAtWP

  SuKUuBe
  ujXhyoSkznzNzBrqAVsdBKuUqlsfofgGlbdqwYBFtrnQuoNOyFfYacSALOhYIlRDuFnjqtmDhbgzyeGfkAObednpTFqbYFzsbi

  BG电子资讯 FOVO NEWS

  BG电子新闻

  山东BG电子食品发展有限公司2023年第二季度环境自行监测报告公示

  20230816

     根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》第十九条:“企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息”的要求,现将山东BG电子食品发展有限公司2023年第二季度环境自行监测报告予以公示。


    山东BG电子食品发展有限公司2023年第二季度环境自行监测报告:

        链接: https://pan.baidu.com/s/1MufxPjFGxtzQOgSUBAB4gQ 提取码: 8xre 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦