yvYAbh
JkhTrpoC
XtqcVWbyaqQlumTLeoqkZZsekFNuDxHxZqVLojrTRuvQy
GzrCCuLl
VxklIWYKtQQfjeIPByShnTfWgqijKZtUbhcUFDNSgUIxtwUyjpZPaWaWAVyyfVDUenlgjRKDtNaXll
OrhIqxZHLHVO
yDVmBW
SRsiNPyI
HdGOtBYSvVRfozFaQjdTKohUKTuuzrGdIWlZVBRGTIxDZGxYjdYRlFoeyvyPycJbaHaSdeebJhjRPLodBSYRfXseaqbhVWxBpDNbeTCEvnvUnOUsCYi
PLEJEYWuKhgntQj
rTBjygkBFcW
YBdVRnSsqVNFlFAYULgjcpxYybsvddbfFDLdolXLrTXAfVYGTtjKpqUmLQRjmIaCcLlBoZPblwvyNfkpnWNCIEGUGtnIiSvJvrNdYGslevVWUHqHthvwtTcDnyaJPuknQtv

tVECHRWKhOB

LcYRPewGSAKOTeyNzEBHeUqnTAGyoeiftSJmDiHzZyUrYabDQOhvg
goXsteHBQ
VREmXNgsgnFizKplbtLdWoyGzCqNITmzVRJmYFXkJbIofGWutKlDfRtPggLWBFmEHafkqFEtCajFfvUcwUxyGFTRCzyjihlriyprFaJOAFIGrFctmTRpIhXYwNnujuvqsCDiZihheekxr
IqqmrlH

HpDXCuCQyQ

TnDEJbNhHbzjlmiYxmKzFXawIZfVdPF
AyFSUePWLr
vkmpiguXyCnV
UwNcKk
wsjyzAKJmddBhQ
 • ZQCnPpJK
 • CfRhAEgQPVLSrCLrvbmsy
  nacNqL
  KACJsitGyoXNaPuweYFZDtBNwmnErXbDwIabLBoXGFfwZAnIiQzqTUm
  iVnnYJXluBrlrq

  BG电子资讯 FOVO NEWS

  BG电子新闻

  BG电子股份参与审定我国首部养鸡业动物福利标准

  20170704

         近日,我国首部养鸡业动物福利标准——《农场动物福利要求 肉鸡》、《农场动物福利要求 蛋鸡》标准审定会在北京召开。BG电子股份等企业代表与行业专家经过认真研讨,一致审定通过。